“Inlove 7 Days”

“Inlove 7 Days”

            เพราะท่านคือคนพิเศษที่สุดสำหรับเรา  อินเลิฟจึงใส่ใจดูแลท่านด้วยโปรโมชั่นเหนือระดับ  กับ “Inlove 7 Days”

ที่มอบสิทธิพิเศษเฉพาะท่านสมาชิกคนสําคัญเท่านั้น

 

วันจันทร์ และ วันอังคาร  (Rock Your Soul)

สั่งซื้อวรรณกรรมอินเลิฟในหมวดวรรณกรรมเล่มเล็ก  รับส่วนลดสุดพิเศษทันที  25% 

 

**วรรณกรรมที่ร่วมรายการ หมวด Tiny, Romance, Scarlet, Lemon Drops และ Lemon Drops H ราคา 99 บาท, ราคา 149 บาท

 

วันพุธ และ วันพฤหัสบดี  (Worth to Wait)

สั่งซื้อวรรณกรรมครบ 799 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อวรรณกรรมเล่มใดก็ได้  ราคาพิเศษ 59 บาท  1 เล่ม

 

** กรุณาเลือกรายการวรรณกรรมที่ต้องการรับสิทธิ์ 59 บาทเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากราคาสุทธิตามเงื่อนไขกำหนด   
เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณสิทธิ์ให้แก่ท่านได้ค่ะ

 

วันศุกร์ วันเสาร์  และ วันอาทิตย์   (Ten to Get Ready)

สั่งซื้อวรรณกรรมครบ 10 เล่ม  รับฟรีทันที!!  วรรณกรรมเล่มใดก็ได้ 1 เล่ม

 

**กรุณาเลือกรายการที่ 11 เพิ่มเติมด้วยนะคะ

 

อินเลิฟ เลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดแด่ท่านผู้มีอุปการคุณคนสําคัญที่สุดของเราเสมอ
อินเลิฟ ...เราทําหนังสือด้วยหัวใจ

 

เงื่อนไขการใช้ “Inlove 7 Days”

1.ท่านสามารถใช้ “Inlove 7 Days” ได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ 

2.รูปแบบของโปรโมชั่นจะแตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลาที่กำหนดไว้

3.เมื่อทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์อินเลิฟ หรือ Call Center         
0-2930-3119, 0-2930-3120  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 18.00 น.

4.โปรโมชั่นนี้เฉพาะการทำรายการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์อินเลิฟเท่านั้น www.inlove-book.com

5.อินเลิฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรูปแบบ ยกเลิกเงื่อนไข หรือการสะสมคะแนนโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า