“เพราะห่วงใยท่าน อินเลิฟจึงเลือกใช้แต่สิ่งที่ดีระดับพรีเมี่ยม”

Caring for Your Health เพราะคุณภาพไม่ใช่แค่รูปเล่มและความสนุกของเนื้อหา แต่รวมไปถึงการเอาใจใส่

ต่อสุขภาพของท่านผู้มีอุปการคุณคนสําคัญ อินเลิฟจึงเคร่งครัดต่อรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในทุกๆ ขั้นตอน
การผลิตด้วยการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดดังนี้...

 

1. กระดาษถนอมสายตาที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม 
อินเลิฟเลือกใช้กระดาษถนอมสายตาเกรดพรีเมี่ยม 'ชนิดไม่เคลือบผิว' ซึ่งกระดาษชนิดนี้ ผู้ผลิตจะเอาใจใส่
ตั้งแต่การคัดเลือกเยื่อกระดาษ การเตรียมเยื่อ แล้วผ่านกระบวนการผลิตที่ควบคุมค่าพิเศษ รวมทั้งการควบคุมสี
ที่ต่างจากกระดาษทั่วๆไป ทําให้กระดาษเกรดพรีเมี่ยมนี้ดูดกลืนแสงในช่วงแสงสีน้ำเงินได้ดี ลดการสะท้อนแสง
เข้าตาได้ถึง15 % ซึ่งช่วยถนอมสายตาของท่านขณะอ่านให้รู้สึกสบาย และอ่านได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น

 

2. หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมจากนํ้ามันถั่วเหลือง
เพราะการสัมผัสสารเคมีบ่อยๆ อาจจะทําร้ายสุขภาพของท่านได้มากกว่าที่คิด อินเลิฟจึงคัดสรรหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ
ที่มีส่วนผสมจากน้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันพืชเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนหมึกพิมพ์ที่ทำจากน้ำมันปิโตรเลียม
สารระเหย และสารประกอบโพลีไซคลิก ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงของสารเคมี สัมผัสแล้วหมึกติดไปกับปลายนิ้วและ
อาจจะปนเปื้อนไปกับอาหาร หมึกพิมพ์ของอินเลิฟจะไม่มีกลิ่นของสารเคมีมารบกวนท่านขณะอ่าน ย่อยสลายได้
โดยกระบวนการทางชีวภาพ ไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อสุขภาพของท่าน

ดังนั้น โปรดมั่นใจว่า ทุกๆ หน้าที่ท่านเปิดอ่าน ทุกๆ บรรทัดที่ท่านกําลังเพลิดเพลิน คือคุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่
อินเลิฟคิดเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อดูแลท่าน เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวที่สําคัญที่สุดของเรา


เพราะคุณภาพไม่ใช่แค่รูปเล่มและความสนุกของเนื้อหา แต่รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อสุขภาพท่านผู้มีอุปการคุณคนสําคัญ

 

อินเลิฟ….เราทำหนังสือด้วยหัวใจ