"Happy birthday ให้วันเกิดของท่าน พิเศษกว่าทุกวัน"

เนื่องในโอกาสวันสำคัญ วันคล้ายวันเกิดของท่านอินเลิฟขอส่งมอบความสุขเหนือระดับ
แทนคําอวยพรอันเลอเลิศด้วย Birthday Gift ของขวัญสุดพิเศษ เพื่อใช้เป็นส่วนลดที่สูงสุดถึง 25 % 
ในการ
สั่งซื้อวรรณกรรมคุณภาพในเว็บไซต์

 

เงื่อนไขการใช้ Birthday Gift

1. ท่านเป็นสมาชิกของเว็บไซต์อินเลิฟ www.inlove-book.com ที่มีอายุนับจากวันสมัครนาน 90 วันขึ้น
2. สิทธิพิเศษ Birthday Gift นี้ จะปรากฏในรายการสั่งซื้อของท่านทันที เมื่อถึงวันเกิดตามที่แจ้งไว้ในระบบ
3.  สิทธิพิเศษ Birthday Gift นี้ สามารถใช้สิทธิ์ในการสั่งซื้อได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ (ไม่จำกัดจำนวนเล่ม)
โดยระบบจะคำนวณส่วนลดสูงสุด 25 % ให้กับท่านโดยอัตโนมัติ
4.  สิทธิพิเศษ Birthday Gift นี้ มีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันครบรอบวันเกิดของท่าน และจะหายไป
หากไม่ได้ถูกใช้งานตามกำหนด
5. สิทธิพิเศษ Birthday Gift นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือความพิเศษอื่นๆ ได้
6. สิทธิพิเศษ Birthday Gift นี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ยอดการสั่งซื้อ 1,200 บาทขึ้นไป
7. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อในเว็บไซต์อินเลิฟเท่านั้น www.inlove-book
8. อินเลิฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมรูปแบบ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า