“เปลี่ยนคะแนนสะสมของท่าน ให้มีค่าแทนเงินสดได้อย่างไร้ขอบเขต กับ'อินเลิฟ รีวาร์ด' ”


 เพราะท่านคือคนพิเศษและสำคัญที่สุดของเรา อินเลิฟจึงขอตอบแทนไมตรีของท่านที่มีให้กันมาอย่างอบอุ่น 
ด้วยคะแนนสะสม 'อินเลิฟ รีวาร์ด' ที่จะแปลงไปใช้เป็นส่วนลดทุกๆ การสั่งซื้อวรรณกรรมคุณภาพ
ภายในเว็บไซต์ www.inlove-book.com ได้ทันที่ตั้งแต่ยอดสะสมครบ 1 บาทแรกจนถึงยอดสะสมสูงสุดอย่างไม่มีกำหนด
และไร้ขอบเขตภายใต้เงื่อนไขที่รวดเร็วมากขึ้น ได้คะแนนสะสมที่มากขึ้น และใช้ง่ายมากขึ้น นั่นคือ 

 - ทุกๆ การสั่งซื้อ 25 บาท รับทันทีคะแนนอินเลิฟ รีวาร์ด  1 คะแนน

 - ทุกๆ 6 คะแนน สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันที 1 บาท 

 (ระบบจะทำการแปลงและคำนวณให้ท่านโดยอัตโนมัติ)

 

เงื่อนไขการสะสมคะแนนอินเลิฟ รีวาร์ด

1. ท่านสามารถใช้คะแนนแลกแทนเงินสดเพื่อรับส่วนลดได้ทันทีตั้งแต่ 1 บาทแรก
2. วิธีใช้คะแนน จะปรากฏช่องให้ท่านกรอก ‘จำนวนรีวาร์ด’ ในหน้าการสั่งซื้อด้านล่างขวา เมื่อท่านทำรายการสั่งซื้อแล้ว
3. ทุกๆ ยอดซื้อ 25 บาท (หลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง) รับคะแนนสะสม 1 คะแนน 
4. คะแนนจะถูกสะสมโดยอัตโนมัติหลังจากสถานะของท่านถูกเปลี่ยนเป็น ‘จัดส่งสินค้าแล้ว’
5. คะแนนสะสมจะเริ่มทำการสะสมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6. เมื่อสะสมครบ 6 คะแนนสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันที 1 บาท 
7. ท่านสามารถสะสมคะแนนอินเลิฟ รีวาร์ดนี้เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้โดยไม่มีกำหนดมูลค่า
8. อินเลิฟ รีวาร์ดสามารถใช้ได้เฉพาะที่เว็บไซต์อินเลิฟ www.inlove-book.com เท่านั้น
9. ท่านสามารถใช้คะแนนสะสมอินเลิฟรวาร์ดได้กับโปรโมชั่น 7 วัน และ โปรโมชั่นวันเกิด
10. คะแนนอินเลิฟ รีวาร์ดจะถูกรีเซ็ตทุกๆ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
11. อินเลิฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรูปแบบ ยกเลิกเงื่อนไข หรือการสะสมคะแนน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า