“วรรณกรรมใหม่ประจำเดือนมีนาคม และ เมษายน 2559”

ท่านสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ที่นี่ค่ะ

1.เรื่อง : พ่ายรักร้าย
โดย KJ แก้วจอมขวัญ (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1318

 

2.เรื่อง : กามเทพซ่อนรัก 
วรรณกรรมชุด : His Lesson
โดย มณีริน (Sparkling and Notable Author)
http://www.inlove-book.com/book/1337

 

3.เรื่อง : ตรวนรักพันธะหัวใจ
วรรณกรรมชุด : His Lesson
โดย  My Darling
http://www.inlove-book.com/book/1338

 

4.เรื่อง : กับดักรักพันเล่ห์
วรรณกรรมชุด : His Lesson
โดย ณัฐณรา (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1336

 

5.เรื่อง : ตรารักจองหัวใจ
วรรณกรรมชุด : His Command
โดย สิตางศุ์ (Sparkling and Notable Author)
http://www.inlove-book.com/book/1321

 

6. เรื่อง : บัญชารักกับดักหัวใจ
วรรณกรรมชุด :  His Command
โดย นิมมานรดี (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1319

 

7.เรื่อง : แผนร้ายเดิมพันรัก
วรรณกรรมชุด :  His Command
โดย GK กระดาษทรายแก้ว (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1320

 

8.เรื่อง : แผนลวงปล้นวิวาห์
วรรณกรรมชุด :  His Control
โดย นันทมาลี (Sparkling and Notable Author)
http://www.inlove-book.com/book/1330

 

9.เรื่อง : อุ้มรักจอมบัญชา
วรรณกรรมชุด :  His Control
โดย มุกปรินทร์ (Sparkling and Notable Author)
http://www.inlove-book.com/book/1329

 

10.เรื่อง : อริร้ายหัวใจปฏิพัทธ์
วรรณกรรมชุด :  His Control
โดย จันทร์กระจ่าง (Sparkling and Notable Author)
http://www.inlove-book.com/book/1328

 

11. เรื่อง : ร้อยเล่ห์เกมรัก
วรรณกรรมชุด :  His Plaything
โดย วาณี (Sparkling and Notable Author)
http://www.inlove-book.com/book/1326

 

12.เรื่อง : เกมเสน่หาซาตาน
วรรณกรรมชุด :  His Plaything
โดย เภรี (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1325

 

13.เรื่อง : หวงรักประกาศิตลับ
วรรณกรรมชุด :  His Plaything
โดย ศิริพารา (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1324

 

14.เรื่อง : สัมพันธ์ลับคืนเดียว
วรรณกรรมชุด :  His Scandal
โดย ศิริภักดิ์ (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1333

 

15.เรื่อง : ทัณฑ์รักซีอีโอแบดบอย
วรรณกรรมชุด :  His Scandal
โดย บุษบาบัณ (Sparkling and Notable Author)
http://www.inlove-book.com/book/1334

 

16.เรื่อง : เล่ห์รักกับดักจอมบงการ
วรรณกรรมชุด :  His Scandal
โดย ตะวัน (Bestselling Author)
http://www.inlove-book.com/book/1332

 

17.เรื่อง : เจ้าสาววิวาห์เถื่อน
โดย ศศิชา
http://www.inlove-book.com/book/1343

 

18.เรื่อง : ทาสเสน่หาซาตาน
โดย มณีลักษณ์
http://www.inlove-book.com/book/1347

 

19.เรื่อง : สอนรักเมียแถม
โดย นิสากร
http://www.inlove-book.com/book/1342

 

20. เรื่อง : ครรภ์ลับนอกกฎหมาย
โดย ดลกร
http://www.inlove-book.com/book/1315

 

21.เรื่อง : ซื้อรักเมียนางแบบ
โดย มัทนีญา
http://www.inlove-book.com/book/1317

 

22.เรื่อง : นางบำเรอว่าจ้าง
โดย เลอรตี
http://www.inlove-book.com/book/1314

 

23.เรื่อง : Naked Pursuit เล่ห์รักเจ้านายหัวใจเถื่อน
โดย พันเก้า
http://www.inlove-book.com/book/1344

 

24.เรื่อง : Testing the Limits กรงขังรักเลขาใหม่
โดย ประณยา
http://www.inlove-book.com/book/1316